Đen Vâu lần đầu kết hợp với diva Hà Trần-hỗ trợ Jun88