Hôm nay miền Bắc mưa dông, nguy cơ lũ quét nhiều nơiJun88-

    / / /