Jun88-Nhiều công nhân đang làm việc bất ngờ buồn nôn phải nhập viện